Wanneer?

De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het niet goed gaat; vaak komen zij er op eigen kracht uit. Soms lukt dit niet zelfstandig en/of heb je behoefte om met een buitenstaander te praten; in die gevallen kan goede psychologische ondersteuning een hulpmiddel zijn.  Via gesprekken kan een psycholoog helpen om deze kracht te hervinden zodat je uiteindelijk weer in staat bent je weg terug te vinden en zelfstandig verder te kunnen gaan. Dit betekent dat ik samen met jou heel concreet aan je klachten werk.  

In mijn praktijk bied ik als GZ-psycholoog behandelingen in de basis geestelijke gezondheidszorg aan voor milde tot matige ernstige psychische klachten. Voor ernstige psychische klachten zoals verslavingen, psychoses, eetproblemen en persoonlijkheidsstoornissen vindt er een doorverwijzing naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg plaats. Dit onderscheid hoef je niet zelf te maken, dat kan jouw huisarts of ik voor je doen. Indien je graag geholpen wordt in het vinden van goede zorg voor je klachten, wend je je het beste in eerste instantie tot je huisarts.